Fejlécképek

Hegyvidéki Önkormányzat

Alapítványunk
Mesevár Alapítvány

 

 

 

 

"Nevelési-, oktatási-, kulturális- és személyiségfejlesztéséért alapítvány" az Orbánhegyi Óvoda szülői közösségének kezdeményezéséből alakult alapítvány. A korábbi években is kiemelt figyelmet szenteltünk a gyermekek egészséges életmódjának kialakítására. Az önkormányzat által finanszírozott karbantartási munkák eredményeként az udvaron gumiborítású „sportpályánk” van, a kicserélt csatorna fölött a kőborítás egyben „kerékpár-út” a gyermekeknek. Szemléletünk és megvalósításának módja találkozott a szülők elvárásával és igényével. Ezért továbbra is ez határozza meg hitvallásunkat.

 

 

A program célja

 

„Az alapítvány célja: a XII. Orbánhegyi út 3/a. Napköziotthonos Óvodában a nevelés, oktatás, személyiségfejlesztési tevékenység összehangolt anyagi támogatása:

A társadalomban kialakult és elfogadott értékek és célok megvalósítása érdekében gyermekeinket az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, a kultúra megbecsülésére, az életvitel igényére s az ehhez szükséges önfegyelemre, a természetben és az emberi alkotásban megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó életre kell nevelni.

 

 

Mindez óvodai szintű megvalósítása:

 

• A gyermek személyiség fejlesztése szeretetteljes, családias hangulatú közösségben. Érzelmi kötődés kialakítása a nevelők felé. A szülők nevelési problémáinak megoldásához, nevelési módszereik eszköztárának bővítéséhez segítségnyújtás.

• Óvodánk adottságait kihasználva kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel. Feladatunk az objektív lehetőségek kihasználásával a természet változásainak megismerése. Aktív részvétel a körülöttünk levő növények megóvására, megújítására- faültetés, idényjelleggel veteményeskert kialakítása, gondozása- gyermekekkel, szülőkkel.”

 

Kölcsönös tisztelet, szeretet és megbecsülés - ez óvodánk hitvallása.

 

Óvodánkban minden év a "Család éve". Mi már évek óta legfontosabbnak a CSALÁDOT, a GYERMEKEK ÉRDEKÉT, a családdal való jó kapcsolatot tartjuk! A szülőkkel összehangolt nevelési, oktatási programunk a gyermekek testi, értelmi és érzelmi fejlesztését segítik.

A mai család élete nem könnyű. A mindennapok gondjaival, rohanó életünk mind maximálisabb elvárásainak kell megfelelniük! Ezt a gondot, az időhiányt, a gyermekekkel való igényes, egyéni törődést szeretnénk megosztani a szülői házzal.

 

Esélyegyenlőségre törekszünk - egy-egy rászoruló gyermeket támogatunk, hogy programjainkon részt vehessen, mellyel a tehetség kibontakoztatását vagy a felzárkózást segítjük elő.

 

Mindannyian azt szeretnénk, hogy az idejáró gyermekek minél egészségesebben, erősebben edzettebben éljenek. Ha óvodás korban megszokják, megszeretik, elsajátítják a különböző mozgásformákat, van remény arra, hogy felnőtt korra mindez igényükké válik. Az óvodai eseményeket úgy tervezzük, hogy minél több programon a szülők is részt vehessenek. Ezzel az ő szemléletüket is pozitív irányba alakítjuk.

 

Aki korábban felsorolt nevelési elveinkkel, céljainkkal egyetért, kérjük, támogassa alapítványunkat, melynek számlaszáma:

 

Kinizsi Bank Zrt. Budai Fiók; 73200158-11260600

 

Adószámunk: 18251799-1-43

 

 

Köszönjük:

 

az óvoda dolgozói és elsősorban a gyermekek!